núria nia

 HOLA

   ALL · TOT

                       FILMS

              PROJECTES  ARTÍSTICS

                                        TV · TELEVISIÓ

                          MUSIC VIDEOS · VIDEOCLIPS

                                                     TEACHING · DOCÈNCIA

                                                   EXHIBITIONS · SHOWS I EXPOS

            TALKS & CURATORSHIP · COMISSARIAT I CONFERÈNCIES  

                                                                  WRITING · PUBLICACIONS ESCRITES

BIO

CONTACT