El Fil d’Ariadna

 

Ariadna, 42 anys. Fa 6 anys va patir un ictus que li va causar una pèrdua de la memòria immediata. Avui dia viu amb 10 segons de memòria. Sense record i en ple caos, les guies sobre les que es mou són les emocions, les sensacions i les sempre primeres impressions.

Direcció de Fotografia – Xavi Oliva
Direcció i guió – Núria Nia
Grafismes – Cactus Seny Gràfic

Una producció de LaPanoràmica.cat

Vols participar-hi?
Segueix-nos al nostre facebook:
facebook.com/ElFildAriadnaDocumental

lapanoramica.cat

 

Ariadna, 42 years old. Six years ago he suffered a stroke that caused a loss of memory immediately. Today he lives with 10 seconds of memory. Without memory and in full chaos, the guides on which you move are emotions, sensations and always first impressions.

Written and directed by Núria Nia
Photography Director – Xavi Oliva
Graphics – Cactus Sign Graphic

Produced by LaPanoràmica.cat

facebook.com/ElFildAriadnaDocumental
lapanoramica.cat