Cables Perduts, Rubí

Febrer de 2021

Instal·lació de les 14 lones fotogràfiques.