Orientar-se en la Foscor Més Absoluta, Indret.xyz Cultural Rizoma

Orientar-se en la Foscor Més Absoluta és la proposta de Núria Nia per a la proposta de Indret.xyz de Cultural Rizoma.

Es durà a terme entre el Gener i el Març de 2022 a Cultural Rizoma, Celrà, Girona.

“Orientarse en la foscor més absoluta se situa a la fina línia entre la reproducció de les realitats físiques i la creació de noves realitats als entorns virtuals d’Internet. En un moment en que les infraestructures d’Internet amenacen la sostenibilitat del planeta apareixen paradoxalment eines tecnològiques que, basades en la natura, intenten generar noves imatges d’aquesta amb la fi de dur-les a la virtualitat. Algunes d’aquestes son la tecnologia Bat-Sense o les Bat Technologies, que s’inspiren en els sistemes d’ecolocalització dels ratpenats per crear imatges satel·litals o 3D, malgrat l’amenaça d’extinció d’aquest mamífer per la urbanització del planeta és un dels símptomes del col·lapse del que les infraestructures d’Internet participen. El ratpenat, capaç d’orientarse en la foscor més absoluta, és el punt de partida d’aquest projecte que obre la investigació de les formes de percepció i reproducció del nostre món. Fins a quin punt el planeta pot sostenir la seva pròpia reproducció en imatges?” Núria Nia
Núria_Nia_orientarse_en_la_foscor_mes_absoluta_2_cultural rizoma art digital indret.xyz

Indret és la paraula genèrica per designar un lloc determinat, ja sigui d’un punt geogràfic, d’un municipi, d’un objecte, d’un cos o d’altres superfícies i elements. A partir d’aquesta noció, el projecte planteja interrogar les condicions de lloc: des de les materialitats fins a les tecnologies, memòries i dinàmiques laborals que el travessen. Un indret indica sempre un lloc precís, però situar-se entre allò concret i allò d’abast més ampli és una manera d’aproximar-se a les tensions dels espais que habitem.

Sota el títol «indret.xyz», la proposta desplegada entre la tardor de 2021 i la primavera de 2022 vol articular un programa tentacular que bascula entre el treball remot i presencial, per pensar les qualitats locatives i específiques de les dues vessants i seguir, en conjunt, assajant formes al marge de l’exposició convencional, intentant enfortir vincles alhora amb les comunitats de l’entorn de Cultural Rizoma. El projecte estén una invitació de participació a quatre artistes, els quals despleguen les seves pràctiques amb punts d’interès que dialoguen amb el marc de treball plantejat, que s’abordarà des de dos àmbits: físics i virtuals.

D’una banda, el desenvolupament de la proposta s’anirà visibilitzant en un entorn virtual. Aquest espai web és concebut no només com un diari o bloc, sinó també com una eina que permeti pensar sobre el propi mitjà utilitzat, generant així reflexions al voltant de les especificitats dels espais digitals. L’horitzó és, doncs, fer ús de les noves tecnologies de manera que s’obri alhora la possibilitat de pensar-les des d’allò que les caracteritza.

D’altra banda, «indret.xyz» es concreta en una sèrie d’activacions que es realitzaran a l’espai de Cultural Rizoma. Amb un caire més participatiu, aquestes activitats permetran compartir i enriquir processos, així com generar vincles i diàlegs de forma situada entre els/les artistes i les comunitats locals, explorant així un context específic. Es tracta, doncs, de confrontar les especificitats d’allò deslocalitzat i d’allò hiperlocalitzat per abordar les múltiples significacions dels espais que, tant físics com virtuals, no són mai neutres, transparents, absents de relats o de conflictes.

Els i les artistes convidades –Marta Rosell-Chust i Roc Domingo, Antonio R. Montesinos, Núria Nia i Marion Balac– despleguen interessos vinculats a la present proposta i que alhora dialoguen entre ells, quelcom que permet plantejar un marc de treball comú.

«indret.xyz» pren el relleu de «Commutacions» i manté el seu esperit d’experimentació amb formes de fer i de pensar des de les pràctiques artístiques i les relacions que es poden desprendre entre elles i amb els públics i les comunitats de l’entorn”.